Powrót do jesiennej aury zadumy, kilka zdjęć z wieczoru z poezją i muzyką, który odbył się 31 października Emotikon smile 
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy byli z nami osobiście i tych, którzy łączyli się duchowo