Radosnych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
życzą członkowie
Klubu "Serce"