- W dniu 18.05 2013 r odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Klub Poznańska 38”

- W zebraniu uczestniczyły 22 osoby spośród 32 członków Stowarzyszenia

- W wyniku głosowania został wybrany i ukonstytuowany nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

„KLUB POZNAŃSKA 38” 

Prezes............... Marcin Walendziński

Wiceprezes....... Aldona Michalska

Wiceprezes....... Wojciech Wojciechowski

Skarbnik............ Urszula Zaborska

Sekretarz........... Aleksandra Bruchwald Grażulis

Członek............. Robert Białowąs

Członek............. Janusz Jeżo

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodnicząca.......... Zofia Bartoszewicz

Członek....................... Andrzej Czerwinski

Członek....................... Jacek Gutowski