W niedzielę, 1 marca o godz. 15.00 zapraszamy na wykład:

ZABURZENIA ODŻYWIANIA BULIMIA – ANOREKSJA.

 

Z wykładu dowiemy się czym są zaburzenia w odżywianiu, czym jest

anoreksja, bulimia, syndrom nocnego objadania się i dlaczego

obsesyjnie myślimy o jedzeniu.

 


mgr. Piotr Sarnowski jest absolwentem studiów na

WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoła Wyższa w Warszawie kierunek

pedagogika resocjalizacyjna.

Ukończył Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologi Zdrowia,

oraz szkolenie Behawioralne terapii Hazard-Behawioralne

organizowane przez UW.

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w pracy

wychowawców świetlic socjoterapeutycznych,

opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów i nauczycieli

w SZKOLE TRENINGU I WARSZTATU PSYCHOLOGICZNEGO.

Jest Pedagogiem i Nauczycielem w Technikum oraz Wykładowcą na

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wykłada tam przedmioty:

Grupowa terapia współuzależnionych i DDA. Grupowa terapia zaburzeń odżywiania

Zasady pracy z grupą w treningu i terapii grupowe.