W sobotę, 7 grudnia zapraszamy członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.