Stowarzyszenie Integracji Społecznej

„Klub Poznańska 38”

jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem

wspierającym i propagującym ideę zdrowego,

wolnego od uzależnień  życia.